Điện Bàn kiểm tra môi trường, tài nguyên nước

PDF.InEmail

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012, từ ngày 8/5 đến ngày 11/5/2012, tổ Kiểm tra liên ngành môi trường - tài nguyên nước của huyện gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc Công an huyện và UBND các xã, thị trấn liên quan tham gia tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường - tài nguyên nước định kỳ đối với 11 cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

tin_MT

Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất đã thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận. Tuy nhiên, có 04 cơ sở sản xuất chưa có giấy phép môi trường thuộc trường hợp làm Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy định về lập, thẩm định phê duyệt và kiểm tra xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2012. Tổ Kiểm tra liên ngành của huyện đã yêu cầu 04 cơ sở sản xuất này lập hồ sơ môi trường theo hướng dẫn tại Thông tư trên để các cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định nếu không thực hiện Tổ Kiểm tra liên ngành của huyện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với cung cách làm việc của cán bộ địa chính xã không?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 1
  • Nội dung : 38
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 178284