Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Điện Bàn

Địa chỉ:
106 Trần Cao Vân - thị trấn Vĩnh Điện - huyện Điện Bàn
Điện thoại: Điện thoại: 0510.3867627

Thông tin: Hãy nhập thông tin cần liên hệ vào các ô bên dưới, sau đó nhấn nút gửi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn!