Bạn có hài lòng với cung cách làm việc của cán bộ địa chính xã không?

Số người tham gia bình chọn
43
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 16:04

Bạn có hài lòng với cung cách làm việc của cán bộ địa chính xã không?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Quá tệ
24 55.8%
Không hài lòng
8 18.6%
Tạm được
5 11.6%
Tốt
1 2.3%