Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

PDF.InEmail

Thủ tục hồ sơ

01 bộ

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (02 bản, theo mẫu);

- Văn bản ủy quyền (nếu có);

- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã có công chứng hoặc chứng thực;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì giải quyết ngay trong ngày tiếp theo.

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài Nguyên-Môi trường

Thu phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành.