Xoá đăng ký thế chấp

PDF.InEmail

Thủ tục hồ sơ

01 bộ

- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (02 bản - theo mẫu);

- Văn bản uỷ quyền (nếu có);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì giải quyết ngay trong ngày tiếp theo.

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài Nguyên-Môi trường

Thu phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành.