Tặng, cho quyền sử dụng đất

PDF.InEmail

Thủ tục hồ sơ

(05bộ)

- Văn bản cam kết tặng, cho hoặc hợp đồng tặng, cho hoặc quyết định tặng, cho quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đã công chứng hoặc chứng thực;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Trích lục bản đồ;

- Tờ khai lệ phí trước bạ;

- Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người cho và người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như: giấy khai sinh(để chứng minh mối quan hệ giữa cha, mẹ với con; anh, chị, em ruột với nhau; ông bà nội, ngoại ruột); giấy kết hôn(để xác định vợ chồng). Nếu không có các giấy tờ nêu trên thì có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Quyết định công nhận con nuôi(nếu là con nuôi).

Cơ quan thực hiện

- Phòng Tài nguyên- Môi trường 05 ngày

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  02 ngày, Chi cục thuế 03 ngày.

Mức thu phí, lệ phí

- Theo quy định hiện hành.